اخبار ورزشی » کاپلو:”قدرت زیدان بیش از گذشته خواهد بود”